Willa Joanna

 

Regulamin obiektu
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00 i trwa do godziny 10.00 następnego dnia.
Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
Gość jest zobowiązany do odszkodowania za wszelkie szkody w tym uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność lub z przyczyn, za które ponoszą odpowiedzialność odwiedzające go osoby.
Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
Obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 6.00.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju oraz zakaz palenia tytoniu.
Nie akceptujemy zwierząt.
Parking udostępniony gościom jest niestrzeżony i bezpłatny.

Regulamin rezerwacji
Rezerwacji można dokonać telefonicznie.
Rezerwację dokonuję się na osobę i ewentualnie firmę, która będzie dokonywać płatności.
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata 30% wartości pobytu do 7 dni na nr konta: 92 1050 1445 1000 0092 4202 5790.
Niewpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
Wpłacony zadatek jest bezzwrotny. Płatność za pobyt gotówką w dniu przyjazdu lub przelewem dzień przed przyjazdem.
Niestawienie się Gościa w ośrodku do godz. 19:00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej

 

Wróć do góry